Freitag 9.10.2015: 27sm von Esztergom bis Komarno / Slowakei